Klauzula alkoholowa

Klauzula alkoholowa to  rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego, które zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń, do których doszło po spożyciu alkoholu (nawet niewielkiej ilości – piwo, czy lampka wina do posiłku). Obejmuje:
  • ochronę kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała? W przypadku:
  • złamania obowiązującego prawa pod wpływem alkoholu,
  • rażącego niedbalstwa,
  • niestosowania się przez turystę do podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Czy klauzula alkoholowa jest dodatkowo płatna? Tak, to płatny dodatek do standardowej polisy turystycznej. Dopłata nie przekracza zazwyczaj 20-30% wartości standardowej polisy. Czy warto dokupić klauzulę alkoholową do ubezpieczenia? TAK, to przydatny dodatek, który zapewnia ochronę w sytuacjach, kiedy turysta zostałby pozbawiony wsparcia ze względu na spożycie alkoholu (nawet bardzo niewielkie).