Dlaczego karta EKUZ to za mało?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem na urlop?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) TO ZA MAŁO, ponieważ:
– honorowana jest wyłącznie w placówkach państwowej służby zdrowia (w placówkach prywatnych obowiązuje całkowita odpłatność),
– koszty ratownictwa i transportu związane z uprawianiem sportów nie są objęte systemem świadczeń zdrowotnych,
– za transport medyczny chorego do ambulatorium lub szpitala pacjent najczęściej płaci z własnych funduszy,
– transport chorego do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych,
– obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych na zasadach obowiązujących obywatela danego kraju.
Uzupełnij EKUZ dodatkowym dopasowanym ubezpieczeniem turystycznym.
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZE to:
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ)
To bardzo ważny finansowy bufor, dający ochronę w razie konieczności pokrywania wydatków na leczenie powypadkowe lub prowadzone na skutek nagłego zachorowania.
Ubezpieczyciel płaci za leczenie szpitalne, ambulatoryjne oraz wydatki poniesione na leki, środki opatrunkowe i inne (m.in. transport pomiędzy placówkami medycznymi, transport do Polski). Umożliwia leczenie zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie działające na ciało ubezpieczonego z zewnątrz i w sposób gwałtowny, nagły. W bezpośrednim następstwie tego zdarzenia ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Może się przydać, żeby nie płacić z własnej kieszeni komuś za to, że np. w czasie gry w siatkówkę plażową kontuzjowaliśmy innego gracza. W praktyce często zdarza się też, że rodzic musi ponieść odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoje dzieci lub zwierzęta, gdy spowodują szkodę np. podczas zabaw. Chwila nieuwagi może sporo kosztować, a OC chroni przed tą nieprzyjemnością. Ważne, by ubezpieczenie obejmowało szkody wyrządzone nie tylko w czasie pobytu, ale też dojazdu i powrotu z urlopu.
Ubezpieczeniem możemy objąć również:
– sprzęt sportowy i bagaż,
– koszty rezygnacji z wyjazdu i wcześniejszego powrotu,
– zachorowanie na covid (przed wyjazdem lub w trakcie pobytu za granicą)
– dodatkowe usługi assistance, m.in.:
 • pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej, gdy znajdziesz się w szpitalu – zakwaterowanie, wyżywienie, podróż (bezcenne gdy jesteś na wakacjach sam(a) z dziećmi),
 • zwrotną pożyczkę na kaucję, żeby wyjść z aresztu w razie zatrzymania,
 • opiekę nad dziećmi, które są z Tobą,
 • pomoc w razie zgubienia lub kradzieży dokumentów, pieniędzy, kart płatniczych i kredytowych,
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych i leków,
 • transport zwłok w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
Zakres i sumy ubezpieczenia dobieraj rozważnie. Dostosuj je do kraju, w którym planujesz wypoczynek. Informuj o wszelkich chorobach przewlekłych (alergia także należy do tej grupy schorzeń).
Lista przykładowych chorób przewlekłych:
 • choroby układu krążenia np. niewydolność serca, choroba wieńcowa, nadciśnienie, miażdżyca;
 • nowotwory;
 • choroby układu oddechowego np. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma;
 • cukrzyca;
 • otyłość;
 • osteoporoza;
 • choroby autoimmunologiczne (np.: celiakia, toczeń rumieniowaty czy też choroba Leśniowskiego-Crohna);
 • padaczka;
 • HIV/AIDS;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • stwardnienie rozsiane.

Wykaz chorób przewlekłych – listę schorzeń chronicznych publikuje Dziennik Ustaw, jako rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU201124214422