Nowy zakres ubezpieczenia ERGO Podróż w ERGO Hestii.

Czy wiesz, że… Od 13.07.2022 r. Ergo Hestia rozszerzyła zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego ERGO Podróż. Oto 7 korzystnych zmian dla klienta:
  1. Nowa, wyższa suma ubezpieczenia w III Wariancie Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia oraz Podróż Assistance – 3 000 000 zł.
  2. Objęcie ochroną wskazanych chorób bez konieczności wykupu rozszerzenia „Choroby przewlekłe”. (Ubezpieczenie pokryje koszty związane ze zdarzeniami będącymi następstwem zdiagnozowanych chorób, takich jak; alergia, astma oskrzelowa, cukrzyca wszystkich typów, depresja, dyskopatia, insulinooporność, miażdżyca, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie, otyłość, o ile klient stosuje się do zaleceń swojego lekarza prowadzącego).
  3. W ramach ubezpieczenia NNW ochrona klienta z chwilą faktycznego rozpoczęcia podróży do jej zakończenia. (Zmieniona definicja podróży w Ubezpieczeniu NNW obejmuje ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych również na terenie Polski 24 godziny przed jej opuszczeniem i 24 godziny po powrocie do kraju).
  4. Ochrona w przypadku obowiązkowej kwarantanny związanej z Sars–CoV–2. (Pokrywane są koszty związane z przymusową kwarantanną z powodu narażenia na zakażenie Covid-19. W przypadku zakwaterowania, posiłków i transportu powrotnego do miejsca zamieszkania limit wynosi 10 000 zł dla każdego Ubezpieczonego).
  5. Podwyższenie limitu odpowiedzialności do 1 000 zł w przypadku opóźnienia lub odwołania środka transportu np. samolotu. (Ubezpieczenie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania, jeśli nie pokryje ich przewoźnik).
  6. W ramach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dodano do zakresu zwrot kosztów udziału własnego w szkodzie w wynajmowanym podczas podróży pojeździe, z limitem do 2 000 zł.
  7. W ubezpieczeniu NNW podwyższono wartość świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego do 200% sumy ubezpieczenia.