Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych:

Intraplus Consulting Sp. z o.o Multiagencja Ubezpieczeniowa
ul.
Myśliwska 33D lok.74, 80-283 Gdańsk
NIP 5862078942, REGON 192653204

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Intraplus Consulting Sp. z o.o Multiagencja Ubezpieczeniowa dla potrzeb własnych.