Problem z powrotem z wakacji?

Poniżej przytaczamy artykuł UNIQA:  

„Problem z powrotem do domu z wakacji?

Poinformuj klientów, na co mogą liczyć w ramach ubezpieczenia Multitravel UNIQA. Przedłużamy ochronę bezpłatnie do 72 godzin.  Przypominamy, że w ramach ubezpieczenia  Multitravel, UNIQA bezpłatnie przedłuża ochronę na 72 godziny w razie opóźnienia powrotu do domu z następujących powodów:

1) awaria środka transportu, do której zaliczamy również problemy związane ze strajkami linii lotniczych, o których ostatnio głośno jest w mediach,

2) zdarzenia losowe: pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego,

3) akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami opisanymi w pkt 2),

4) odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego, ze względu na złe warunki atmosferyczne,

5) wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej.

W razie zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem, ubezpieczony może liczyć na naszą pomoc.

Co, jeśli opóźnienie się jeszcze wydłuży?

Zalecamy, aby ubezpieczony nie pozostawał bez ochrony i przedłużył polisę na kolejne dni. Musi to jednak zrobić na własny koszt. Prosimy wtedy zaznaczyć, że przebywa w Polsce (mimo że jest za granicą), aby system nie naliczył karencji. 

Dlaczego ciągłość ochrony jest tak ważna?

Na pewno to dla Ciebie i klienta jasne, skoro jest ubezpieczony. Jednak zwracamy szczególnie uwagę, że ryzyko zachorowania na koronawirusa jest wciąż wysokie, a zatem wzrasta ryzyko izolacji i kwarantanny. W UNIQA Multitravel te ryzyka są włączone na stałe!”