Obowiązki właściciela domu/budynku

Czy wiesz, że będąc właścicielem domu/budynku jesteś zobowiązany do dokonywania okresowych kontroli i przeglądów w obiekcie? Niektóre z nich możesz wykonać sam, inne wyłącznie przez uprawnione do tego osoby.

Poniżej zestawienie w pigułce przygotowane przez STU Ergo Hestia S.A.:

Czynności realizowane przez uprawnione osoby:

  • okresowa kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – co najmniej raz w roku
  • okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej – co najmniej raz na 5 lat
  • sprawdzenie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem – co najmniej raz na 4 lata

Czynności realizowane samodzielnie przez właściciela domu/budynku:

  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy

Dobre praktyki właściciela domu/budynku:

  • utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dachu domu/budynku
  • regularna kontrola kotłów centralnego ogrzewania
  • dbanie o stan otoczenia domu/budynku i porządek na posesji, a także wokół nich
  • posiadanie niezbędnej dokumentacji domu, m.in.: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, wszystkie protokoły odbiorów częściowych i końcowych, dokumentację budowy, pozwolenie na użytkowanie oraz dokumenty z przeglądów

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura

☎️ (58) 380 12 70

📱 730 820 844 (Ania)

📱 730 820 841 (Patrycja)

🏠 Gdańsk, ul. Myśliwska 33D lok.74

📧 ubezpieczenia@intraplus.pl

www.intraplus.pl