Usługi wspierające Ubezpieczonego

To szczególny zakres usług, który ma na celu wsparcie ubezpieczonego po nieszczęśliwym zdarzeniu. Pomagamy osobie poszkodowanej w uzyskaniu zadośćuczynienia z OC sprawcy.

Ubezpieczyciel winnego musi wypłacić odszkodowanie za poniesione straty zdrowotne, lub finansowe. Przykładem może być zwrot rehabilitacji, zakupionych leków, dojazdów na leczenie medyczne, czy utrata odzieży lub inne zniszczenie mienia. Często osoba poszkodowana nie wiem w jakim zakresie to odszkodowanie ja obejmuje oraz jakie czynności należy podjąć, aby je uzyskać. Pomagamy zarówno w przypadku odmowy świadczenie jak również wypłaty zbyt niskiego zadośćuczynienia. Jeżeli kwestia sporna trafia do są sądu zapewniamy również pomoc prawną. Radca Prawny lub Adwokat będzie wówczas reprezentować ubezpieczonego podczas rozprawy. Koszty pokrywa ubezpieczyciel strony przeciwnej.