OC domu i mieszkania

Ubezpieczenie obejmuje swym zakresem odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem domu czy mieszkania. Ograniczone jest wyłącznie do zdarzeń zaistniałych w miejscu, którego dotyczy ubezpieczenie.