Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne oferują skuteczną pomoc w razie wypadku, choroby, utraty bagażu w trakcie wypoczynku czy podróży służbowej w kraju lub za granicą. Mogą z nich korzystać osoby indywidualne, grupy zorganizowane oraz pracownicze.

Kompleksowa oferta zawiera:

  • pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy,
  • ubezpieczenie opóźnienia, zniszczenia i utraty bagażu podróżnego (ubezpieczenie obejmuje także przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne),
  • ubezpieczenie ryzyka odwołania zagranicznej imprezy turystycznej przed wyjazdem lub rezygnacji z imprezy w trakcie jej trwania – zwrot kosztów do 100% wartości wyjazdu,
  • pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu,
  • pokrycie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego.