Szyby

Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojeździe w przypadku ich uszkodzenia. Zaistniałe zdarzenie, objęte taką ochroną ubezpieczeniową, nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC.

Oferta ubezpieczenia kierowana jest do posiadaczy samochodów zawierających umowę OC lub AC.