Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Osoba poszkodowana w wypadku powstałym nie ze swojej winy może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. W takiej sytuacji ubezpieczyciel sprawcy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz za inne straty i wydatki poniesione w wyniku zaistniałego zdarzenia, m.in. zwrot kosztów zakupionych lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, zniszczonej odzieży czy utraty kontraktu lub pracy.

Zapewniamy pomoc w dochodzeniu tych roszczeń, pomagamy w sprawach spornych związanych z odmową lub zbyt niską wypłatą odszkodowania.

Jeżeli jesteś stroną poszkodowaną w wypadku nie ze swojej winy, skontaktuj się z nami.