Pomoc prawna

Pomoc Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował ubezpieczonego sprawy w sądzie. Koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalistów pokryje wówczas Ubezpieczyciel.