Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.

Z ubezpieczenia można pokryć:

  • koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,
  • wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy,
  • koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym,
  • kaucję w razie aresztowania.