OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych (w tym osób bliskich prowadzących z ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ubezpieczenie pokrywa m.in. koszty naprawy szkód wynikających z zalania mieszkania sąsiada, samochodu osoby trzeciej w sytuacji uszkodzenia go przez spadającą dachówkę, lód czy śnieg zalegający na dachu ubezpieczonego domu lub zarysowania karoserii przez nasze dziecko. Do zakresu ubezpieczenia można dodatkowo włączyć odpowiedzialność z tytułu np. posiadania koni, psów agresywnych, użytkowania małych jednostek pływających czy posiadania dodatkowych nieruchomości.

Standardowy zakres ubezpieczenia OC obowiązuje na terytorium Polski, może być ono jednak rozszerzone na terytorium Europy lub całego świata.