NNW

Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczeń OC i AC. Polisa NNW zapewnia zwykle wypłatę odszkodowania w przypadku trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu na terenie Polski i poza jej granicami. Świadczenie finansowe wypłacane jest w razie trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów.