Ubezpieczenia dedykowane

Oferta ubezpieczeń dedykowanych kierowana jest do dużych firm oraz wymagających przedsiębiorców. Ubezpieczenia takie to z reguły produkty o szerszym zakresie ubezpieczenia i szerszych możliwościach dodatkowej ich rozbudowy.

Przykładowe ubezpieczenia dedykowane:

  • kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej firmy,
  • ubezpieczenie finansowe,
  • ubezpieczenie transportowe,
  • ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR)