Mini casco

Ubezpieczenie to zazwyczaj obejmuje swym zakresem utratę pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń, szkody związane ze zdarzeniami losowymi, powstałe w wyniku powodzi, zatopienia, huraganu oraz szkody powstałe w przypadku zderzenia ze zwierzętami i ludźmi. W odróżnieniu od autocasco nie obejmuje ono szkód będących skutkiem zderzenia samochodu z innym pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością).

Ubezpieczenie obejmuje jedynie szkody powstałe na terenie Polski.