UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE NA WAKACJE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – To za mało!

Honorowana jest wyłącznie w placówkach państwowej służby zdrowia, w zakresie odpowiednim dla kraju, w którym przebywamy. W placówkach prywatnych każda pomoc jest odpłatna. Kartę EKUZ należy poszerzyć o dobrowolne ubezpieczenia turystyczne, które pokryje nam dodatkowe koszty leczenia związane z wypadkiem lub nagłą chorobą, łącznie z organizacją i opłatą transportu chorego do Polski.

Jesteśmy blisko – Intraplus – ubezpieczenie turystyczne Gdańsk Morena.