Kradzież z włamaniem

Ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe oraz stałe elementy lokalu mieszkalnego od kradzieży (kradzież z włamaniem, rabunek) i dewastacji.