Indywidualne na życie

Dedykowane ubezpieczenie na życie dla osób, które nie chcą lub nie mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie obejmuje m.in. świadczenia z tytułu:

 • uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrotu kosztów pogrzebu ubezpieczonego,
 • osierocenia dziecka,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci współmałżonka/partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrotu kosztów pogrzebu członków rodziny ubezpieczonego,
 • pobytu w szpitalu,
 • poważnych zachorowań,
 • operacji,
 • kosztów leczenia i pomocy w podróży,
 • ubezpieczenie assistance medycznego.