Flota pojazdów

Ubezpieczenie proponowane jest przedsiębiorcom, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia co najmniej 5 pojazdów. Oferty opracowywane są indywidualnie dla każdego klienta, a zakres i warunki ubezpieczenia dostosowane zostają do wymagań przedsiębiorcy oraz specyfiki danej floty.