Assistance home

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia jej wystąpienia. Gwarantuje pomoc specjalisty, np. elektryka, hydraulika.

Usługi w zakresie assistance home realizowane są w miejscu, którego dotyczy ubezpieczenie.